روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
اعلام نتیجه بررسي اولیه کمیته تخصصی د‌‌‌‌ر خصوص هتل نیمه کاره آسمان :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 147367
1398/05/23

اعلام نتیجه بررسي اولیه کمیته تخصصی د‌‌‌‌ر خصوص هتل نیمه کاره آسمان