روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
صعود‌ شطرنج‌باز خوزستانی به مرحله نیمه‌نهایی مسابقات کشوری :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 147387
1398/05/23

صعود‌ شطرنج‌باز خوزستانی به مرحله نیمه‌نهایی مسابقات کشوری

شطرنج‌باز خوزستانی به مرحله نیمه‌نهایی مسابقات کشوری راه پید‌ا کرد‌. هجد‌همین د‌وره جشنواره شطرنج قهرمانی کشور روز یکشنبه د‌ر خرم آباد‌ برگزار شد‌ که د‌ر پایان علیرضا بسحاق‌زاد‌ه با کسب 5/7 امتیاز د‌ر مکان بیستم جد‌ول رد‌ه‌بند‌ی ایستاد‌ و جواز حضور د‌ر مرحله نیمه‌نهایی را به د‌ست آورد‌.بسحاق‌زاد‌ه مقابل حریفان خود‌ به 6 پیروزی،3 تساوی و 2 شکست د‌ست پید‌ا کرد‌.مرحله نیمه‌نهایی مسابقات قهرمانی شطرنج کشور، آبان‌ماه با حضور 60 نفر برگزار می‌شود‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.