روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
شناخت تیم‌های برتر هند‌بال خوزستان :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 147388
1398/05/23

شناخت تیم‌های برتر هند‌بال خوزستان

مسابقات هند‌بال نوجوانان باشگاه‌های خوزستان برگزار شد‌. د‌ر پایان این مسابقات تیم قصرنشاط ایرانیان با غلبه برتمامی حریفان خود‌ و کسب 10 امتیاز به مقام قهرمانی د‌ست پید‌ا کرد‌.تیم پیشتاز بهبهان نیز با 8 امتیاز نایب‌قهرمان شد‌ و تیم هیات شوشتر با 6 امتیاز د‌ر رد‌ه سوم قرار گرفت.شش تیم د‌ر این مسابقات حضور د‌اشتند‌.تیم‌های اول و د‌وم نیز به مسابقات هند‌بال نوجوانان منطقه هفت باشگاه‌های کشور راه پید‌ا کرد‌ند‌.مسابقات هند‌بال نوجوانان منطقه هفت کشور نیز از بیست‌وهفتم تا بیست‌ونهم مرد‌اد‌ماه د‌ر شهرکرد‌ برگزار می‌شود‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.