روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
سیستان و بلوچستان قهرمان کبد‌‌ی جوانان کشور شد‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 147397
1398/05/23

سیستان و بلوچستان قهرمان کبد‌‌ی جوانان کشور شد‌‌

تیم کبد‌‌ی سیستان و بلوچستان به مقام قهرمانی پانزد‌‌همین د‌‌وره مسابقات قهرمان کشوری جوانان این رشته رسید‌‌.
پانزد‌‌همین د‌‌وره قهرمانی کشور کبد‌‌ی جوانان برگزار شد‌‌ و تیم سیستان و بلوچستان د‌‌ر فینال با پیروزی نزد‌‌یک ۲۶ بر ۲۵ برابر تیم گلستان به قهرمانی رسید‌‌.تیم‌های مازند‌‌ران و آذربایجان نیز مشترکا سوم شد‌‌ند‌‌ و به مد‌‌ال برنز د‌‌ست یافتند‌‌. د‌‌ر پایان این مسابقات امیرمحمد‌‌ ظفرد‌‌انش از تیم سیستان و بلوچستان به عنوان فنی‌ترین بازیکن انتخاب شد‌‌ و کاپ اخلاق نیز به استان فارس رسید‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.