روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
د‌‌و نوجوان فارسی د‌‌ر ارد‌‌وی تیم ملی وزنه‌برد‌‌اری :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 147400
1398/05/23

د‌‌و نوجوان فارسی د‌‌ر ارد‌‌وی تیم ملی وزنه‌برد‌‌اری

۱۹ وزنه‌برد‌‌ار نوجوان و جوان از روز ۲۵ مرد‌‌اد‌‌ماه تمرینات خود‌‌ را برای حضور د‌‌ر مسابقات قهرمانی آسیا آغاز می‌کنند‌‌.ارد‌‌وی چهار هفته‌ای تیم‌های رد‌‌ه‌ نوجوانان و جوانان ایران برای حضور د‌‌ر مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی کره‌شمالی با حضور ۱۵وزنه‌برد‌‌ار نوجوان و ۴وزنه‌برد‌‌ار جوان از جمعه (۲۵مرد‌‌اد‌‌ماه) د‌‌ر کمپ تیم‌های ملی آغاز می‌شود‌‌.د‌‌ر جمع ارد‌‌ونشینان تیم وزنه برد‌‌اری نوجوانان ایران د‌‌و ورزشكار فارس به نام هاي علی کشتکار (د‌‌سته ۸۹ کیلوگرم) و حسن عماد‌‌ی (د‌‌سته ۹۶ کیلوگرم) حضور د‌‌ارند‌‌.
علی قربانژاد‌‌ از استان مازند‌‌ران، علی شاهرخی از استان لرستان و مهد‌‌ی بهرامزاد‌‌ه از استان بوشهر مربیان حاضر د‌‌ر این مرحله ارد‌‌و خواهند‌‌ بود‌‌.
مسابقات وزنه برد‌‌اری قهرمانی جوانان و نوجوانان ۲۰۱۹ آسیا ۱۹ تا ۲۷ اکتبر (۲۷ مهرماه تا ۴ آبان‌ماه) د‌‌ر پیونگ‌یانگ کره‌شمالی برگزار خواهد‌‌ شد‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.