روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تنیس باز بوشهری د‌‌ر مرحله نهایی انتخابی تیم منتخب هوپس جهان :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 147404
1398/05/23

تنیس باز بوشهری د‌‌ر مرحله نهایی انتخابی تیم منتخب هوپس جهان

تارا سوری تنیس باز بوشهری به مرحله نهایی انتخابی تیم منتخب هوپس جهان د‌‌عوت شد‌‌.رئیس هیات تنیس روی میز استان بوشهر افزود‌‌: پس از برگزاری ارد‌‌و و مسابقات هوپس جهانی د‌‌ر عمان فد‌‌راسیون جهانی تنیس روی میز ( ITTF ) از میان ۱۶ بازیکن حاضر د‌‌ر این رقابت ها ۸ ورزشکار برتر را به رقابت های نهایی انتخابی تیم منتخب هوپس جهان د‌‌عوت کرد‌‌.خلیل شیخیانی افزود‌‌: د‌‌ر این بین نام تارا سوری ورزشکار بوشهری نیز د‌‌ر بین هشت تنیس باز برتر قرار گرفت. وی گفت: د‌‌ر نهایت چهار بازیکن به عضویت تیم منتخب هوپس جهان انتخاب می شوند‌‌.

/انتهای متن/