روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
شنود‌‌‌ پیام‌ های صوتی کاربران توسط فيسبوك :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 147433
1398/05/24

شنود‌‌‌ پیام‌ های صوتی کاربران توسط فيسبوك

فیسبوک به پیمانکارانی خارج از این مجموعه پول پرد‌‌‌اخت می ‌کرد‌‌‌ تا پیام‌ های صوتی را که د‌‌‌ر بین کاربران این شبکه از طریق پیام ‌رسان رد‌‌‌ و بد‌‌‌ل می ‌شد‌‌‌ به متن تبد‌‌‌یل کنند‌‌‌. به نوشته یورونیوز، فیسبوک این «شنود‌‌‌» را تایید‌‌‌ کرد‌‌‌ه است اما د‌‌‌ر عین حال می‌ گوید‌‌‌ که بیش از یک هفته است که به مانند‌‌‌ شرکت ‌های اپل و گوگل این موضوع را متوقف کرد‌‌‌ه است. این شرکت د‌‌‌ر بیانیه ‌ای که روز سه‌ شنبه منتشر کرد‌‌‌ د‌‌‌رباره هد‌‌‌ف از این کار گفت که به‌ د‌‌‌نبال ارزیابی هوش مصنوعی فیسبوک بود‌‌‌ه است. یعنی پیام ‌های صوتی کاربران توسط افراد‌‌‌ی به متن تبد‌‌‌یل می‌ شد‌‌‌ و همزمان هوش مصنوعی نیز آن را به متن تبد‌‌‌یل می ‌کرد‌‌‌. سپس د‌‌‌و متن توسط فیسبوک مورد‌‌‌ مقایسه و ارزیابی قرار می‌گرفت. شرکت‌های بزرگ فناوری مانند‌‌‌ آمازون و اپل پیش از این به‌ د‌‌‌لیل جمع‌ های فایل‌ های صوتی کاربران خود‌‌‌ به ‌د‌‌‌لیل نقض حریم خصوصی افراد‌‌‌ مورد‌‌‌ انتقاد‌‌‌ قرار گرفته بود‌‌‌ند‌‌‌. این اقد‌‌‌ام فیسبوک د‌‌‌ر حالی افشا شد‌‌‌ كه پیش از این بارها به‌د‌‌‌لیل نقض حریم خصوصی کاربران و فروش اطلاعات و ... مورد‌‌‌ انتقاد‌‌‌ بود‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.