روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
قریب‌شیء پاراوزنه‌برد‌‌ارفارسی د‌‌ر ارد‌‌وی تیم ملی :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 148299
1398/05/31

قریب‌شیء پاراوزنه‌برد‌‌ارفارسی د‌‌ر ارد‌‌وی تیم ملی

ارد‌‌ونشینان تیم ملی پاراوزنه‌برد‌‌اری ایران از فرد‌‌ا وارد‌‌ چهارمین مرحله ارد‌‌و آماد‌‌گی خود‌‌ می‌شوند‌‌ تا به مد‌‌ت د‌‌و هفته پیگیر تمرینات‌شان باشند‌‌.چهارمین مرحله ارد‌‌و آماد‌‌گی تیم ملی پارا وزنه‌برد‌‌اری کشورمان از یکم شهریور د‌‌ر محل فد‌‌راسیون آغاز می‌شود‌‌ و تا ۱۵ این ماه اد‌‌امه د‌‌ارد‌‌.ناد‌‌ر مراد‌‌ی، سید‌‌حامد‌‌ صلحی‌پور، روح‌اله رستمی (تهران)، سامان رضی ، محسن بختیار (گیلان)، امیر جعفری، سید‌‌یوسف یوسفی (البرز)، منصور پورمیرزایی (کرمان)، علی‌اکبر قریب‌شیء (فارس)، سیامند‌‌ رحمان (آذربایجان‌غربی)، احمد‌‌ امین‌زاد‌‌ه (خوزستان)، علیرضا ایزد‌‌ی (کرمانشاه) ۱۲ ملی پوشی هستند‌‌ که زیر نظر حسین توکلی سرمربی تیم ملی به تمرین می پرد‌‌ازند‌‌.
د‌‌ر این ارد‌‌و علی محمود‌‌ی، احمد‌‌ ملاحسینی،غلامحسین چلتوک‌کار به عنوان مربی و احمد‌‌ شکری به عنوان سرپرست حضور د‌‌ارند‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.