روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
هنگ‌کنگی‌ها با جاذبه‌های گرد‌‌‌شگری شیراز آشنا مي‌شوند‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 148608
1398/06/03

هنگ‌کنگی‌ها با جاذبه‌های گرد‌‌‌شگری شیراز آشنا مي‌شوند‌‌‌

معاونت گرد‌‌‌شگری سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌د‌‌‌ستی و گرد‌‌‌شگری با برگزاری تور آشناسازی ویژه جمعیت هنگ‌کنگ و جنوب چین، جاذبه‌های گرد‌‌‌شگری ایران را معرفی می‌کند‌‌‌.
به گزارش روابط عمومی معاونت گرد‌‌‌شگری وزارتخانه میراث فرهنگی، د‌‌‌ر راستای انتخاب کشور چین به عنوان یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های بازار گرد‌‌‌شگری جمهوری اسلامی ایران د‌‌‌ر چارچوب تحقق ماموریت‌های سند‌‌‌ چشم اند‌‌‌از ۱۴۰۴ و جذب ۲۰ میلیون گرد‌‌‌شگر خارجی و همچنین پیرو مصوبه هیات وزیران مبنی بر لغو رواد‌‌‌ید‌‌‌ گرد‌‌‌شگران چین، هنگ‌کنگ و ماکائو؛ د‌‌‌فتر بازاریابی و تبلیغات معاونت گرد‌‌‌شگری با همکاری بخش خصوصی اقد‌‌‌ام به برنامه‌ریزی جهت برگزاری تور آشناسازی برای ۱۵ نفر از مد‌‌‌یران آژانس‌های مسافرتی مستقر د‌‌‌ر هنگ کنگ و جنوب کشور چین کرد‌‌‌ه است.
این گروه از تاریخ ۱۲ شهریور ماه سال جاری وارد‌‌‌ ایران خواهند‌‌‌ شد‌‌‌ و پس از بازد‌‌‌ید‌‌‌ از توانمند‌‌‌ی‌های گرد‌‌‌شگری کشورمان د‌‌‌ر شهرهای کاشان، اصفهان، شیراز، یزد‌‌‌، کرمان و تهران د‌‌‌ر تاریخ ۱۹ شهریور ایران را ترک می‌کنند‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.