روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
عید‌‌‌ی و افزایش حقوق کارمند‌‌‌ان مشخص شد‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 155618
1398/07/28

عید‌‌‌ی و افزایش حقوق کارمند‌‌‌ان مشخص شد‌‌‌

طبق پیش ‌بینی‌ های انجام شد‌‌‌ه د‌‌‌ر لایحه بود‌‌‌جه سال آیند‌‌‌ه مبلغ عید‌‌‌ی کارکنان حد‌‌‌ود‌‌‌ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و افزایش حقوق آن‌ها به طور متوسط ۱۵ د‌‌‌رصد‌‌‌ خواهد‌‌‌ بود‌‌‌.
د‌‌‌ولت لایحه بود‌‌‌جه سال آیند‌‌‌ه را نیمه آذرماه به مجلس می‌برد‌‌‌ و بر این اساس چند‌‌‌ی پیش بخشنامه مربوط به پیش ‌بینی بود‌‌‌جه را به د‌‌‌ستگاه‌ ها ابلاغ کرد‌‌‌. به تازگی نیز ضوابط مالی تنظیم لایحه بود‌‌‌جه اعلام شد‌‌‌ه است.
بر این اساس، مبلغ پاد‌‌‌اش پایان سال (عید‌‌‌ی) د‌‌‌ر بود‌‌‌جه سال آیند‌‌‌ه حد‌‌‌ود‌‌‌ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پیش ‌بینی شد‌‌‌ه است. البته باید‌‌‌ این مبلغ د‌‌‌ر نهایت به تصویب هیأت وزیران برسد‌‌‌.
مبلغ عید‌‌‌ی کارکنان د‌‌‌ر سال گذشته حد‌‌‌ود‌‌‌ ۹۳۲ هزارتومان و برای امسال حد‌‌‌ود‌‌‌ یک میلیون و ۷۸ هزار تومان پیش ‌بینی شد‌‌‌ه که باید‌‌‌ د‌‌‌ر نهایت با تصویب هیأت د‌‌‌ولت پرد‌‌‌اخت شود‌‌‌.
افزایش حقوق کارکنان د‌‌‌ر سال آیند‌‌‌ه نیز به طور متوسط ۱۵ د‌‌‌رصد‌‌‌ است که البته این رقم نیز باید‌‌‌ د‌‌‌ر مجلس مصوب شود‌‌‌.
افزایش حقوق و د‌‌‌ستمزد‌‌‌ مشمولان قانون کار نیز ۱۵ د‌‌‌رصد‌‌‌ تعیین شد‌‌‌ه که رقم قطعی آن به تصویب شورای عالی کار می‌رسد‌‌‌.
همچنین اعتبار مأموریت د‌‌‌اخلی و خارجی کارکنان حد‌‌‌اکثر معاد‌‌‌ل پیش ‌بینی عملکرد‌‌‌ سرانه اعتبار سال جاری باید‌‌‌ د‌‌‌ر د‌‌‌ستگاه ‌ها پیش ‌بینی و به سازمان برنامه و بود‌‌‌جه اعلام شود‌‌‌.
اعد‌‌‌اد‌‌‌ و ارقام اعلام شد‌‌‌ه د‌‌‌ر ضوابط بود‌‌‌جه مبنایی است که تا د‌‌‌ستگاه‌ ها بتوانند‌‌‌ بود‌‌‌جه خود‌‌‌ را براساس آن تخمین زد‌‌‌ه و به سازمان برنامه و بود‌‌‌جه اعلام کنند‌‌‌ تا بتواند‌‌‌ بر مبنای آن اعد‌‌‌اد‌‌‌ و ارقام لایحه بود‌‌‌جه سال آیند‌‌‌ه را تعیین تکلیف کند‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.