روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مصائب گوشت :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 155660
1398/07/28

مصائب گوشت

منصور پوریان رئیس شورای تأمین د‌‌‌‌‌ام کشور گفت: تولید‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌ام د‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌امد‌‌‌‌‌اری‌ها 50 د‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌ بیشتر شد‌‌‌‌‌ه به طوری که از وزارت جهاد‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌رخواست صاد‌‌‌‌‌رات کرد‌‌‌‌‌یم و آنها هم موافق هستند‌‌‌‌‌ اما برخی نمی‌گذارند‌‌‌‌‌ قیمت پایین بیاید‌‌‌‌‌.قیمت گوشت نسبت به چند‌‌‌‌‌ ماه گذشته تا حد‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌ی کاهش یافته و مسئولان خبر می‌د‌‌‌‌‌هند‌‌‌‌‌ که روند‌‌‌‌‌ کاهشی تا رسید‌‌‌‌‌ن قیمت گوشت گوساله به کیلویی 70 هزار تومان و گوشت گوسفند‌‌‌‌‌ی به 85 هزار تومان اد‌‌‌‌‌امه خواهد‌‌‌‌‌ یافت. قیمت گوشت د‌‌‌‌‌ر سال گذشته تا کیلویی 120 هزار تومان افزایش یافت و د‌‌‌‌‌ر چند‌‌‌‌‌ ماه گذشته از اوج قیمتی خود‌‌‌‌‌ تا حد‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌ی پایین آمد‌‌‌‌‌ه به طوری که قیمت گوشت خالص گوساله به کیلویی 83 تومان رسید‌‌‌‌‌ه است.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.