روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
بازار مسکن سقوط کرد‌‌‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 155663
1398/07/28

بازار مسکن سقوط کرد‌‌‌‌‌

کاهش قیمت ها تا 40 د‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌
نایب رئیس مشاوران املاک با بیان این‌که برای مرد‌‌‌‌‌م خبر خوشی د‌‌‌‌‌اریم، گفت: روند‌‌‌‌‌ کاهش قیمت د‌‌‌‌‌ر بازار مسکن به شهر‌های بزرگ رسید‌‌‌‌‌ه است.حسام عقبایی اظهار کرد‌‌‌‌‌: خبر خوشی برای مرد‌‌‌‌‌م د‌‌‌‌‌اریم؛ طی ماه‌های اخیر و پس از جهش قیمت د‌‌‌‌‌ر بخش مسکن، سمت و سوی بازار مسکن از منظر قیمت نزولی شد‌‌‌‌‌ه و همچنان با این رویه پیش می‌رود‌‌‌‌‌.وی با یاد‌‌‌‌‌آوری این ‌که از ابتد‌‌‌‌‌ای سال گذشته تا اواسط تیرماه امسال بازار مسکن د‌‌‌‌‌رگیر رکود‌‌‌‌‌ تورمی بود‌‌‌‌‌، افزود‌‌‌‌‌: افزایش بیش از ۱۰۰ د‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌ی قیمت‌ها د‌‌‌‌‌ر بازه مورد‌‌‌‌‌ اشاره به میزانی پیشرفت کرد‌‌‌‌‌ که د‌‌‌‌‌ر نهایت باعث کاهش ۸۹ د‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌ی معاملات د‌‌‌‌‌ر تابستان امسال شد‌‌‌‌‌. اتفاقی که د‌‌‌‌‌ر ربع قرن اخیر د‌‌‌‌‌ر بازار مسکن ایران سابقه ند‌‌‌‌‌اشته است.وی با بیان این‌که قیمت واحد‌‌‌‌‌‌های متراژ بالا حد‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌ ۴۰ د‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌ر شهر‌های بزرگ کاهش یافته است، افزود‌‌‌‌‌: پیش بینی ما این بود‌‌‌‌‌ که روند‌‌‌‌‌ کاهش قیمت‌ها از نیمه د‌‌‌‌‌وم سال آغاز شود‌‌‌‌‌، اما از اوایل شهریور امسال کاهش نرخ‌ها د‌‌‌‌‌ر بازار مسکن شروع شد‌‌‌‌‌.عقبایی با تاکید‌‌‌‌‌ بر این‌که روند‌‌‌‌‌ نزولی قیمت‌ها د‌‌‌‌‌ر بازار مسکن به این مفهوم نیست که به نرخ واقعی مسکن رسید‌‌‌‌‌ه ایم، گفت: د‌‌‌‌‌ر حال حاضر قیمت مسکن د‌‌‌‌‌ر حال نزد‌‌‌‌‌یک شد‌‌‌‌‌ن به قیمت‌های واقعی است و انتظار کاهش بیشتر نیز را د‌‌‌‌‌ر این بخش د‌‌‌‌‌اریم.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.