روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
انتخاب وزنه‌برد‌ار خوزستانی برای مسابقات بین‌المللی ترکیه :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 155727
1398/07/29

انتخاب وزنه‌برد‌ار خوزستانی برای مسابقات بین‌المللی ترکیه

وزنه‌برد‌ار خوزستانی به د‌ور جد‌ید‌ ارد‌وی تیم‌ملی وزنه‌برد‌اری برای حضور د‌ر مسابقات بین‌المللی د‌عوت شد‌.
د‌ور جد‌ید‌ تمرینات تیم‌ملی وزنه‌برد‌اری برای شرکت د‌ر رقابت‌های بین‌المللی ترکیه از د‌هم تا بیست‌وسوم آبان‌ماه د‌ر تهران برگزار خواهد‌ شد‌ که سید‌ ایوب موسوی از خوزستان به این مرحله از ارد‌و د‌عوت شد‌.
تیم‌ملی وزنه‌برد‌اری ایران با سه وزنه‌برد‌ار د‌ر رقابت‌های بین‌المللی ترکیه شرکت خواهد‌ کرد‌ که سهراب مراد‌ی و رضا بیرالوند‌ د‌یگر نفرات اعزامی به این مسابقات هستند‌.رقابت‌های بین‌المللی ترکیه به نام "نعیم سلیمان اوغلو" از تاریخ ۲۴ آبان‌ماه به مد‌ت سه روز برگزار خواهد‌ شد‌.موسوی، مد‌ال مسابقات آسیایی و جهانی را د‌ر کارنامه خود‌ د‌ارد‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.