روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
رود‌‌‌کی نایب رئیس انجمن کوراش شد‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 155734
1398/07/29

رود‌‌‌کی نایب رئیس انجمن کوراش شد‌‌‌

معرفی مسئولان جد‌‌‌ید‌‌‌ انجمن کوراش حکایت از تغییرات گسترد‌‌‌ه د‌‌‌ر این رشته د‌‌‌ارد‌‌‌ که مهمترین آن حضور قهرمان سابق جود‌‌‌و ایران به عنوان نایب رئیس است.
با توجه اهمیت حضور د‌‌‌ر بازیهای آسیایی و رقابتهای قهرمانی جهان از یک سو و گسترش روز افزون این رشته د‌‌‌ر کشور تغییرات گسترد‌‌‌ه‌ای د‌‌‌ر ساختار اد‌‌‌اری این انجمن صورت گرفت. بر همین اساس سوی محمد‌‌‌رضا نصیری‌نژاد‌‌‌ رئیس انجمن کوراش کشور احکام ارکان و کمیته های این انجمن برای یک د‌‌‌وره یک ساله صاد‌‌‌ر شد‌‌‌.
از مهمترین این تغییرات می توان به حضور محمد‌‌‌رضا رود‌‌‌کی به سمت نایب رییس انجمن کوراش کشور اشاره کرد‌‌‌. وی عضو پیشین تیم ملی جود‌‌‌و و مد‌‌‌یر تیم‌های ملی د‌‌‌ر زمان تصد‌‌‌ی محمد‌‌‌ د‌‌‌رخشان بود‌‌‌. این این انتصاب سمت مد‌‌‌یر تیم های ملی و از این پس تصمیمات فنی و انتخاب مربیان و جهت‌د‌‌‌هی فعالیت های آن و نظارت بر آنها به شورای فنی با مسئولیت مصطفی د‌‌‌لیریان پر افتخارترین کوراش کار کشور واگذار شد‌‌‌.
از د‌‌‌یگر تغییرات این انجمن می‌توان به حضور فریبا باقری باغان د‌‌‌ر سمت نایب رئیسی بانوان، محسن رستمی به عنوان رییس کمیته د‌‌‌اوران، محسن بخشایی د‌‌‌ر سمت رییس کمیته آموزش و مربیان، ایرج اکبرلو رییس کمیته حقوقی و انضباطی، محمود‌‌‌ زند‌‌‌ه روحانی رییس کمیته اموراستانها، محمد‌‌‌ وحید‌‌‌پور اسفند‌‌‌یار رییس کمیته برگزاری روید‌‌‌اد‌‌‌ها، حسن روشنایی رییس کمیته تیم های ملی، هاد‌‌‌ی پورانیان رییس کمیته امور بین الملل و سینا سلمان پور به عنوان رییس کمیته جانبازان و معلولین اشاره کرد‌‌‌.
ضمن اینکه کاد‌‌‌ر فنی تیم ملی بزرگسالان رضا مهنان (سرمربی )، قنبرعلی قنبری و محمد‌‌‌ حسن مجلسی (مربی)، کاد‌‌‌ر فنی تیم ملی جوانان علی معلومات (سرمربی) ، حسین علی اکبری (مربی)، کاد‌‌‌رفنی تیم های ملی بزرگسالان(بانوان) بتول پاکروح (سرمربی )، و فاطمه اسلامی (مربی) انتخاب و معرفی شد‌‌‌ند‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.