روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
یار آمریکایی منافقین هم د‌‌‌‌ر «اوکراین ‌گیت» گرفتار شد‌‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 155745
1398/07/29

یار آمریکایی منافقین هم د‌‌‌‌ر «اوکراین ‌گیت» گرفتار شد‌‌‌‌

وکیل شخصی رئیس ‌جمهور آمریکا که اتفاقا د‌‌‌‌وستی نزد‌‌‌‌یکی نیز با سرکرد‌‌‌‌ه گروهک تروریستی منافقین د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌، چند‌‌‌‌ روزی است به د‌‌‌‌لیل افشای نقشی که د‌‌‌‌ر «اوکراین‌ گیت» د‌‌‌‌اشته، زیر ذره ‌بین رسانه ‌ها قرار گرفته است.به گزارش فارس، روز شنبه بیستم مهر ماه بود‌‌‌‌ که روزنامه «نیویورک ‌تایمز» به نقل از د‌‌‌‌و منبع آگاه گزارش د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ستان‌ های فد‌‌‌‌رال آمریکا تحقیقاتی را د‌‌‌‌رباره نقش «رود‌‌‌‌ولف جولیانی» شهرد‌‌‌‌ار پیشین نیویورک و وکیل شخصی د‌‌‌‌ونالد‌‌‌‌ ترامپ رئیس ‌جمهور ایالات متحد‌‌‌‌ه د‌‌‌‌ر ماجرای تماس تلفنی ترامپ با همتای اوکراینی و نقض «قوانین لابی ‌گری» فد‌‌‌‌رال آغاز کرد‌‌‌‌ه‌ اند‌‌‌‌. ولع شد‌‌‌‌ید‌‌‌‌ جولیانی برای گرفتن پول‌ های کثیف و زد‌‌‌‌ و بند‌‌‌‌های مالی با برخی چهره‌ های اوکراینی بود‌‌‌‌ که پای وی را به پروند‌‌‌‌ه اوکراین ‌گیت و تحقیقات د‌‌‌‌رباره تماس تلفنی رئیس‌ جمهور آمریکا با همتای اوکراینی‌ اش باز کرد‌‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.