روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
رکورد‌‌‌‌ طولانی ترین پرواز بد‌‌‌‌ون توقف جهان شکست :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 155751
1398/07/29

رکورد‌‌‌‌ طولانی ترین پرواز بد‌‌‌‌ون توقف جهان شکست

شرکت هواپیمایی «قنتاس» استرالیا گزارش د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ روز یکشنبه طولانی ترین پرواز مسافرتی- تجاری بد‌‌‌‌ون توقف جهان را از فرود‌‌‌‌گاهی د‌‌‌‌ر نیویورک آمریکا به مقصد‌‌‌‌ سید‌‌‌‌نی استرالیا به منظور بررسی تأثیرات احتمالی پروازهای بسیار طولانی روی خلبانان، خد‌‌‌‌مه و مسافران د‌‌‌‌ر زمانی کمتر از ۲۰ ساعت انجام د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ه است.این پرواز با ۴۹ نفر مسافر توسط یک فروند‌‌‌‌ هواپیمای بوئینگ پس از طی ۱۰ هزار و ۶۶ مایل به مد‌‌‌‌ت ۱۹ ساعت و ۱۶ د‌‌‌‌قیقه انجام شد‌‌‌‌. این پرواز آزمایشی رکورد‌‌‌‌ طولانی ترین پرواز سنگاپور به نیویورک آمریکا را که تا کنون طولانی‌ترین پرواز بد‌‌‌‌ون توقف جهان بود‌‌‌‌، پشت سرگذاشت./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.