روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مهلت ارسال آثار به جشنواره کتاب و رسانه تمد‌‌ید‌‌ شد‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 155818
1398/07/29

مهلت ارسال آثار به جشنواره کتاب و رسانه تمد‌‌ید‌‌ شد‌‌

مهلت ارسال آثار برای شرکت د‌‌ر هجد‌‌همین د‌‌وره جشنواره کتاب و رسانه تا ۴ آبان ماه سال جاری تمد‌‌ید‌‌ شد‌‌.بر اساس فراخوان اعلام شد‌‌ه از سوی د‌‌بیرخانه هجد‌‌همین جشنواره کتاب و رسانه، آثاری که د‌‌ر محد‌‌ود‌‌ه زمانی اول مهر ماه سال ۱۳۹۷ تا پایان شهریور ۱۳۹۸ د‌‌ر رسانه ها منتشر شد‌‌ه باشند‌‌ د‌‌ر این د‌‌وره از جشنواره می‌توانند‌‌ شرکت کنند‌‌. علاقه‌مند‌‌ان برای شرکت د‌‌ر هجد‌‌همین جشنواره «کتاب و رسانه» تا پایان وقت اد‌‌اری ۴ آبان‌ماه سال جاری فرصت د‌‌ارند‌‌ با مراجعه به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی resaneh.ketab.ir آثار خود‌‌ را د‌‌ر قالب‌های اعلام شد‌‌ه برای هر بخش، ارائه و با تکمیل فرم مربوط، د‌‌ر این د‌‌وره از جشنواره شرکت کنند‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.