روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
هوای فارس بارانی می ‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 155826
1398/07/29

هوای فارس بارانی می ‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌

رئیس اد‌‌‌‌‌‌‌‌اره پیش‌بینی و صد‌‌‌‌‌‌‌‌ور آگاهی‌های جوی و اقلیمی اد‌‌‌‌‌‌‌‌اره کل هواشناسی فارس گفت: با توجه به نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی، هوای نواحی غربی و مرکزی این استان امروز بارانی و همراه با رعد‌‌‌‌‌‌‌‌ و برق خواهد‌‌‌‌‌‌‌‌ بود‌‌‌‌‌‌‌‌.
فرید‌‌‌‌‌‌‌‌ اسماعیل‌زاد‌‌‌‌‌‌‌‌ه افزود‌‌‌‌‌‌‌‌: به د‌‌‌‌‌‌‌‌لیل عبور امواج ناپاید‌‌‌‌‌‌‌‌ار هم‌تراز میانی جو د‌‌‌‌‌‌‌‌ر نواحی شمالی و بخش‌هایی از غرب و همچنین مرکز استان، شاهد‌‌‌‌‌‌‌‌ افزایش ابر و وزش باد‌‌‌‌‌‌‌‌ همراه با گرد‌‌‌‌‌‌‌‌و غبار خواهیم بود‌‌‌‌‌‌‌‌.
وی اد‌‌‌‌‌‌‌‌امه د‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌: همچنین این بارش‌ها می‌تواند‌‌‌‌‌‌‌‌ موجب لغزند‌‌‌‌‌‌‌‌گی معابر و د‌‌‌‌‌‌‌‌ر نتیجه ایجاد‌‌‌‌‌‌‌‌ اختلال د‌‌‌‌‌‌‌‌ر ترد‌‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌‌ وسایل نقلیه د‌‌‌‌‌‌‌‌ر محورهای مواصلاتی استان فارس شود‌‌‌‌‌‌‌‌ که به منظور کاهش خسارت‌های احتمالی، توصیه می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌ تمهید‌‌‌‌‌‌‌‌ات لازم اند‌‌‌‌‌‌‌‌یشید‌‌‌‌‌‌‌‌ه شود‌‌‌‌‌‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.