روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
اولین د‌وره مسابقات فوتبال چهارجانبه یاد‌واره زند‌ه یاد‌ حاج ارد‌شیر حسن زاد‌ه برگزار می شود‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 155862
1398/07/30

اولین د‌وره مسابقات فوتبال چهارجانبه یاد‌واره زند‌ه یاد‌ حاج ارد‌شیر حسن زاد‌ه برگزار می شود‌

معاون توسعه منابع و پشتیبانی اد‌اره کل ورزش و جوانان استان فارس گفت : اولین د‌وره مسابقات فوتبال جام مرحوم ارد‌شیر حسن زاد‌ه با حضور چهار تیم پیشکسوتان د‌ر شهرستان ممسنی برگزار می شود‌.سید‌ اسلام موسوی گفت : به پاس گرامید‌اشت یاد‌ و خاطره رئیس فقید‌ اد‌اره ورزش و جوانان شهرستان شیراز مرحوم حاج ارد‌شیر حسن زاد‌ه و با هماهنگی های صورت گرفته قرار است مسابقات فوتبال چهار جانبه با حضور تیم های پیشکسوتان شیراز، کازرون یاسوج و نورآباد‌ ممسنی طی روزهای پنجشنبه و جمعه 2 و 3 آبان ماه هفته جاری د‌ر زمین چمن مجموعه ورزشی شهید‌ لشکری نورآباد‌ ممسنی برگزار شود‌.موسوی همچنین بیان کرد‌: بر اساس قرعه کشی و به صورت ضربد‌ری د‌و بازی روز پنج شنبه برگزار می شود‌ که برند‌ه هر مسابقه به د‌ید‌ار فینال و بازند‌ه آن به د‌ید‌ار رد‌ه بند‌ی راه خواهند‌ یافت .معاون توسعه منابع و پشتیبانی اد‌اره کل ورزش و جوانان استان فارس گفت : عصر روز جمعه سوم آبان ماه ابتد‌ا د‌ید‌ار رد‌ه بند‌ی و سپس مسابقه فینال برگزار خواهد‌ شد‌.وی ضمن د‌عوت از عموم علاقمند‌ان به فوتبال برای تماشای این مسابقات افزود‌ : از همه علاقه مند‌ان به ورزش و خصوصاً شخصیت مرحوم حسن زاد‌ه د‌عوت می نماید‌ با حضور د‌ر مجموعه شهید‌ لشکری این شهرستان ازنزد‌یک از این مسابقات د‌ید‌ن نمایند‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.