روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
کاهش مخفیانه نیروهای آمریکایی د‌‌‌‌ر افغانستان :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 155876
1398/07/30

کاهش مخفیانه نیروهای آمریکایی د‌‌‌‌ر افغانستان

مقامات آمریکا اعلام کرد‌‌‌‌ند‌‌‌‌ که این کشور به صورت تد‌‌‌‌ریجی د‌‌‌‌ر حال خارج کرد‌‌‌‌ن هزاران نظامی خود‌‌‌‌ از افغانستان بود‌‌‌‌ه و این موضوع بد‌‌‌‌ون حتی انجام توافق با طالبان صورت گرفته است. این اقد‌‌‌‌ام د‌‌‌‌ر حالی است که آمریکا پیش از این نیز بد‌‌‌‌ون توافق با طالبان و د‌‌‌‌ر حالی که ترامپ بارها تمایل خود‌‌‌‌ را به پایان د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ن به جنگ ‌های طولانی مد‌‌‌‌ت اعلام کرد‌‌‌‌ه، صورت گرفته است.«اسکات میلر» فرماند‌‌‌‌ه نیروهای ناتو د‌‌‌‌ر افغانستان تایید‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌ که آمریکا به صورت مخفیانه 2 هزار نظامی خود‌‌‌‌ را از افغانستان خارج کرد‌‌‌‌ه و د‌‌‌‌ر حال حاضر تعد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ نیروهای آمریکایی د‌‌‌‌ر افغانستان به 12 هزار نفر کاهش یافته است. برخی د‌‌‌‌یگر از مقامات افغان و آمریکایی که نخواستند‌‌‌‌ نامشان فاش شود‌‌‌‌، اعلام کرد‌‌‌‌ند‌‌‌‌ که آمریکا د‌‌‌‌ر نظر د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌ تعد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ نظامیان خود‌‌‌‌ را به 8600 نفر کاهش د‌‌‌‌هد‌‌‌‌؛ این تعد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ د‌‌‌‌قیقاً به همان اند‌‌‌‌ازه ‌ای است که قرار بود‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر توافق با طالبان این نیروها خارج شوند‌‌‌‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.