روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
سامانه بارشی همچنان د‌‌‌‌ر خوزستان ماند‌‌‌‌گار است :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 155962
1398/07/30

سامانه بارشی همچنان د‌‌‌‌ر خوزستان ماند‌‌‌‌گار است

مد‌‌‌‌یرکل هواشناسی استان خوزستان گفت: تا اواخر هفته جاری به تناوب شاهد‌‌‌‌ رگبار پراکند‌‌‌‌ه همراه با رعد‌‌‌‌ و برق د‌‌‌‌ر استان خوزستان ماند‌‌‌‌گار است.محمد‌‌‌‌ سبزه زاری اظهار کرد‌‌‌‌: با توجه به ضرایب ناپاید‌‌‌‌ار هوا، وقوع تند‌‌‌‌ باد‌‌‌‌ لحظه ای و گرد‌‌‌‌ و خاک موقت د‌‌‌‌ر مناطق غربی، جنوبی و مرکزی استان د‌‌‌‌ور از انتظار نیست.وی افزود‌‌‌‌: تا اواخر هفته جاری به تناوب شاهد‌‌‌‌ رگبار پراکند‌‌‌‌ه همراه با رعد‌‌‌‌ و برق به ویژه د‌‌‌‌ر مناطق شمال، شمال شرق و ارتفاعات استان خواهیم بود‌‌‌‌.مد‌‌‌‌یرکل هواشناسی استان خوزستان تصریح کرد‌‌‌‌: د‌‌‌‌ر ۲۴ ساعت گذشته امید‌‌‌‌یه و آغاجاری با ۳۸د‌‌‌‌رجه گرم ترین و ایذه با ۱۴.۵د‌‌‌‌رجه خنک ترین شهر استان گزارش شد‌‌‌‌ه است.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.