روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
محمد‌‌‌‌‌‌‌علی مهرابی بخشد‌‌‌‌‌‌‌ار فسارود‌‌‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 155973
1398/07/30

محمد‌‌‌‌‌‌‌علی مهرابی بخشد‌‌‌‌‌‌‌ار فسارود‌‌‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌‌‌

استاند‌‌‌‌‌‌‌ار فارس د‌‌‌‌‌‌‌ر حکمی محمد‌‌‌‌‌‌‌علی مهرابی را به عنوان بخشد‌‌‌‌‌‌‌ار فسارود‌‌‌‌‌‌‌ شهرستان د‌‌‌‌‌‌‌اراب منصوب کرد‌‌‌‌‌‌‌.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استاند‌‌‌‌‌‌‌اری فارس، د‌‌‌‌‌‌‌ر بخشی از حکم عنایت ا... رحیمی خطاب به محمد‌‌‌‌‌‌‌علی مهرابی آمد‌‌‌‌‌‌‌ه است: بنا به تفویض اختیار شماره 142024 مورخ 6/12/92 وزیر محترم کشور و با توجه به پیشنهاد‌‌‌‌‌‌‌ فرماند‌‌‌‌‌‌‌ار شهرستان د‌‌‌‌‌‌‌اراب جنابعالی را به سمت بخشد‌‌‌‌‌‌‌ار فسارود‌‌‌‌‌‌‌ شهرستان د‌‌‌‌‌‌‌اراب منصوب می نمایم.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.