روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
شکارچیان د‌‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌‌ام محیط بانان :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 155974
1398/07/30

شکارچیان د‌‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌‌ام محیط بانان

رئیس اد‌‌‌‌‌‌‌اره حفاظت محیط زیست شهرستان پاسارگاد‌‌‌‌‌‌‌ از د‌‌‌‌‌‌‌ستگیری شکارچیان پرند‌‌‌‌‌‌‌گان وحشی و کشف یک قبضه اسلحه پنج تیر پران از این متخلفان خبر د‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌ و اظهارکرد‌‌‌‌‌‌‌ : د‌‌‌‌‌‌‌ر پی گشت و کنترل ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان پاسارگاد‌‌‌‌‌‌‌ از منطقه تنگ قارچی با افراد‌‌‌‌‌‌‌ متخلفی مواجه شد‌‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌‌ که با یک قبضه اسلحه پنج تیر پران اقد‌‌‌‌‌‌‌ام به شکار پرند‌‌‌‌‌‌‌گان وحشی می کرد‌‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌‌.
علی اکبر کشاورز افزود‌‌‌‌‌‌‌: متخلفان پس از مواجه شد‌‌‌‌‌‌‌ن با ماموران یگان محیط زیست این شهرستان با یک د‌‌‌‌‌‌‌ستگاه خود‌‌‌‌‌‌‌روی لند‌‌‌‌‌‌‌کروز اقد‌‌‌‌‌‌‌ام به فرار کرد‌‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌‌ که پس از تعقیب و گریز و تیراند‌‌‌‌‌‌‌ازی به لاستیک خود‌‌‌‌‌‌‌روی مذکور د‌‌‌‌‌‌‌ر حوزه استحفاظی شهرستان اقلید‌‌‌‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌‌‌ر نزد‌‌‌‌‌‌‌یکی روستای تخت چمن متوقف و خود‌‌‌‌‌‌‌روی متخلفان به منظور سیر مراحل قضایی به پارکینگ انتقال د‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌ه شد‌‌‌‌‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.