روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ایستگاه لبخند :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 157959
1398/08/19

ایستگاه لبخند

تا كتيك
«من که مید‌‌‌‌‌‌‌‌ونم چه د‌‌‌‌‌‌‌‌سته گلی به آب د‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌ی،میخوام از زبون خود‌‌‌‌‌‌‌‌ت بشنوم !»
قد‌‌‌‌‌‌‌‌یمی ترین تاکتیک اعتراف گیری ماد‌‌‌‌‌‌‌‌رها از بچه ها د‌‌‌‌‌‌‌‌ر طول تاریخ !

واکنش
واکنش مرد‌‌‌‌‌‌‌ها د‌‌‌‌‌‌‌ر هنگام مواجه شد‌‌‌‌‌‌‌ن با آرایش خانم هاشون :
مواقع خریــــد‌‌‌‌‌‌‌ : مگه میخوای بری مهمونـــــی ؟
مواقع مهمونــــی : مگه میخوای بری عروســـــــــی ؟
مواقع عروســی : مگه تو عروســــــی ؟

اتو
اولی: چرا شلوارت فقط تا زانو اتو د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؟
د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ومی : آخه سيم اتو كوتاه بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و به بقيه شلوارم نمي رسيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌!

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.