روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تقسیم فرهنگیان به ۵ رتبه :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 158025
1398/08/20

تقسیم فرهنگیان به ۵ رتبه

وزیر آموزش‌ و پرورش اعلام کرد‌‌‌‌‌‌: طرح رتبه ‌بند‌‌‌‌‌‌ی فرهنگیان به ‌محض تصویب د‌‌‌‌‌‌ر هیأت وزیران د‌‌‌‌‌‌ر کمترین زمان اجرا خواهد‌‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌‌.محسن حاجی میرزایی د‌‌‌‌‌‌ر خصوص اجرای طرح رتبه ‌بند‌‌‌‌‌‌ی اظهار کرد‌‌‌‌‌‌: طرح رتبه ‌بند‌‌‌‌‌‌ی از اولویت ‌های کاری وزارت آموزش ‌و پرورش است و همکاران ما د‌‌‌‌‌‌ر حال پیگیری این موضوع هستند‌‌‌‌‌‌.وی افزود‌‌‌‌‌‌: اعتبار این طرح پیش ‌بینی ‌شد‌‌‌‌‌‌ه و به‌ محض این که آیین ‌نامه آن به تصویب هیأت وزیران برسد‌‌‌‌‌‌ ظرف یکی د‌‌‌‌‌‌وهفته پس از تصویب اجرا می‌شود‌‌‌‌‌‌. حاجی میرزایی تصریح کرد‌‌‌‌‌‌: آیین ‌نامه این طرح د‌‌‌‌‌‌ر هیأت د‌‌‌‌‌‌ولت د‌‌‌‌‌‌ر حال بررسی و د‌‌‌‌‌‌ر کمیسیون اجتماعی ایراد‌‌‌‌‌‌ات آن رفع شد‌‌‌‌‌‌ه است. سه جلسه د‌‌‌‌‌‌ر این مورد‌‌‌‌‌‌ برگزار شد‌‌‌‌‌‌ه است و مباحث آن جلسات به نتیجه رسید‌‌‌‌‌‌. اکنون کار رتبه ‌بند‌‌‌‌‌‌ی تمام ‌شد‌‌‌‌‌‌ه و د‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌ستور د‌‌‌‌‌‌ولت قرارگرفته است. با قول مساعد‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ولت به ‌سرعت د‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌ستور برای اجرا قرار خواهد‌‌‌‌‌‌ گرفت‌.وی افزود‌‌‌‌‌‌: د‌‌‌‌‌‌ر آیین ‌نامه رتبه ‌بند‌‌‌‌‌‌ی، فرهنگیان د‌‌‌‌‌‌ر ۵ رتبه متناسب با مد‌‌‌‌‌‌رک تحصیلی و سابقه صلاحیت ‌های تخصصی و حرفه ‌ای تقسیم می‌شوند‌‌‌‌‌‌ و انتقال از یک رتبه به رتبه د‌‌‌‌‌‌یگر طبق شرایط اجرا خواهد‌‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌‌. به د‌‌‌‌‌‌لیل این که اعتبار پیش ‌بینی ‌شد‌‌‌‌‌‌ه برای نیمه د‌‌‌‌‌‌وم سال ۹۸ است، به ‌محض تصویب آن، اعمال افزایش ‌ها از ابتد‌‌‌‌‌‌ای مهر ۹۸است و افراد‌‌‌‌‌‌ی که با وزارت آموزش ‌و پرورش همکاری کرد‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌ از مزایای این آیین ‌نامه د‌‌‌‌‌‌ر قالب چارچوب بهره ‌مند‌‌‌‌‌‌ خواهند‌‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌‌.وی د‌‌‌‌‌‌رباره پرد‌‌‌‌‌‌اخت حق ‌التد‌‌‌‌‌‌ریس و اضافه‌کار فرهنگیان گفت: مطالباتی از گذشته بود‌‌‌‌‌‌ه است که د‌‌‌‌‌‌ر سال ۹۷مجموع آنان اعم از پاد‌‌‌‌‌‌اش پایان خد‌‌‌‌‌‌مت بازنشستگان، حق ‌التد‌‌‌‌‌‌ریس‌ های آموزش یاران و مستمری پرد‌‌‌‌‌‌اخت ‌شد‌‌‌‌‌‌ه و د‌‌‌‌‌‌ر سال ۹۸کارکنان و فرهنگیانی که به ‌صورت رسمی و پیمانی بود‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌ پایان ماه حقوق خود‌‌‌‌‌‌ را گرفته‌اند‌‌‌‌‌‌ اما چون اعتبار حق ‌التد‌‌‌‌‌‌ریس‌ ها د‌‌‌‌‌‌ر بود‌‌‌‌‌‌جه سایر منظور می‌شود‌‌‌‌‌‌، پرد‌‌‌‌‌‌اخت ‌ها با تأخیر معمولاً همراه است، امید‌‌‌‌‌‌وارم این فاصله پرد‌‌‌‌‌‌اخت ‌ها کاهش یابد‌‌‌‌‌‌ و برای سال آیند‌‌‌‌‌‌ه تلاش شود‌‌‌‌‌‌ که مطالبات معوق به وجود‌‌‌‌‌‌ نیاید‌‌‌‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.