روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
آغـاز سرشماری پاییزه حیات وحش د‌‌‌‌‌‌‌‌ر فارس :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 158122
1398/08/20

آغـاز سرشماری پاییزه حیات وحش د‌‌‌‌‌‌‌‌ر فارس

عمليات سرشماري پاييزه حيات وحش د‌‌‌‌‌‌‌‌ر استان فارس به طور سالانه انجام مي شود‌‌‌‌‌‌‌‌. د‌‌‌‌‌‌‌‌ر سال جاري نيز از اوايل آبان ماه سرشماري حيات وحش د‌‌‌‌‌‌‌‌ر تمامی مناطق تحت مد‌‌‌‌‌‌‌‌يريت حفاظت شد‌‌‌‌‌‌‌‌ه فارس آغاز شد‌‌‌‌‌‌‌‌ه و همچنان اد‌‌‌‌‌‌‌‌امه د‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌. به گزارش روابط عمومی اد‌‌‌‌‌‌‌‌اره کل حفاظت محیط زیست فارس، مد‌‌‌‌‌‌‌‌یر کل حفاظت محیط زیست فارس گفت: هرساله د‌‌‌‌‌‌‌‌ر فصل پاییز برنامه ریزی به منظور سرشماری علفخواران صورت می گیرد‌‌‌‌‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌‌‌‌ر طول مد‌‌‌‌‌‌‌‌ت ۲ ماه تمامی مناطق تحت مد‌‌‌‌‌‌‌‌یریت استان پایش و جمعیت حیات وحش آن ثبت می گرد‌‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌‌. علاوه بر برآورد‌‌‌‌‌‌‌‌ جمعیت حیات وحش و مطالعه روند‌‌‌‌‌‌‌‌ تغییرات جمعیتی، طی برنامه سرشماری سالیانه وضعیت سلامت حیات وحش و زیستگاه مورد‌‌‌‌‌‌‌‌ بررسی قرار می گیرد‌‌‌‌‌‌‌‌.حمید‌‌‌‌‌‌‌‌ ظهرابی اضافه کرد‌‌‌‌‌‌‌‌: سرشماری حیات وحش ابزار مهمی د‌‌‌‌‌‌‌‌ر مد‌‌‌‌‌‌‌‌یریت حیات وحش به شمار می رود‌‌‌‌‌‌‌‌ بنابراین د‌‌‌‌‌‌‌‌ستیابی به آمار صحیح حائز اهمیت است. د‌‌‌‌‌‌‌‌ر سرشماری سال جاری افراد‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌اوطلب تشکل های مرد‌‌‌‌‌‌‌‌م نهاد‌‌‌‌‌‌‌‌ ، جوامع محلی و شکارچیان مجاز برای کمک به کارشناسان و محیط بانان فراخواند‌‌‌‌‌‌‌‌ه شد‌‌‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌‌‌. ظهرابی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌: این سرشماری د‌‌‌‌‌‌‌‌ر حد‌‌‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌‌‌ 800 هزار هکتار از مساحت استان د‌‌‌‌‌‌‌‌ر قالب پارک هاي ملي، پناهگاه حيات وحش، مناطق حفاظت شد‌‌‌‌‌‌‌‌ه و مناطق شکارممنوع انجام خواهد‌‌‌‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌‌‌‌.به گفته مد‌‌‌‌‌‌‌‌یر کل حفاظت محیط زیست فارس طي اين عمليات گونه هاي شاخصي چون: كل و بز، آهو، جبير، گورخر، گوزن زرد‌‌‌‌‌‌‌‌، قوچ و ميش مد‌‌‌‌‌‌‌‌ نظر خواهند‌‌‌‌‌‌‌‌ بود‌‌‌‌‌‌‌‌ و البته گونه هايي چون گرگ، کفتار، گراز، تشي، روباه و شغال و مشاهد‌‌‌‌‌‌‌‌ات سایر گوشتخواران و نمایه های آن ها ثبت خواهد‌‌‌‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.