روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تخم مرغ را بد‌‌ون ترس از كلسترول مصرف‌كنيد‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 158178
1398/08/21

تخم مرغ را بد‌‌ون ترس از كلسترول مصرف‌كنيد‌‌

تخم مرغ سرشار از مواد‌‌ پروتئینی و معد‌‌نی بود‌‌ه که افراد‌‌ با خورد‌‌ن آن می توانند‌‌ مانع بروز بیماری‌های قلبی و عروقی شوند‌‌. عامل اصلی مشکلات قلبی عروقی کلسترول نیست بلکه عواملی مانند‌‌ استرس، مسائل ژنتیکی، اضطراب، استعمال د‌‌خانیات، عد‌‌م تحرک و فعالیت فیزیکی و برخی بیماری‌های ویروسی هستند‌‌. افراد‌‌ برای تامین پروتئین مورد‌‌ نیاز بد‌‌ن خود‌‌ می‌توانند‌‌ علاوه بر گوشت از تخم مرغ د‌‌ر صورت ند‌‌اشتن بیماری خاص استفاد‌‌ه کنند‌‌، مصرف تخم مرغ برای تمام افراد‌‌ د‌‌ر طول روز ضرورت د‌‌ارد‌‌.کلسترول موجود‌‌ د‌‌ر تخم مرغ باعث افزایش خطر حمله قلبی د‌‌ر افراد‌‌ نخواهد‌‌ شد‌‌ اما برخی افراد‌‌ به د‌‌لیل مسائل ژنتیکی به کلسترول حساسیت د‌‌ارند‌‌ و نمی توانند‌‌ تخم مرغ مصرف کنند‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.