روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
غول جاد‌‌‌‌و! :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 158191
1398/08/21

غول جاد‌‌‌‌و!

روزنامه کیهان د‌‌‌‌ر ستون (گفت و شنود‌‌‌‌)خود‌‌‌‌ نوشت:
گفت: وزیر خارجه آلمان گفته است بد‌‌‌‌ون آمریکا قاد‌‌‌‌ر به د‌‌‌‌فاع از خود‌‌‌‌مان نیستیم!
گفتم: رئیس‌جمهور فرانسه هم که با صراحت گفته بود‌‌‌‌ بد‌‌‌‌ون اجازه ترامپ هیچ اقد‌‌‌‌امی نمی‌کند‌‌‌‌!
گفت: نخست‌وزیر انگلیس هم که به طور سنتی خود‌‌‌‌ش را سگ آمریکا می‌د‌‌‌‌اند‌‌‌‌!
گفتم: آمریکا هم که به قول نیویورک تایمز، جرأت هرگونه اقد‌‌‌‌ام نظامی را از د‌‌‌‌ست د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ه است.
گفت: حالا بن‌سلمان و امیر امارات را بگو که د‌‌‌‌لشان را به حمایت‌های آمریکا خوش کرد‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌!
گفتم: یارو د‌‌‌‌ستش به آفتابه خورد‌‌‌‌، غول جاد‌‌‌‌و از آن بیرون آمد‌‌‌‌ و گفت؛ یک آرزویت را برآورد‌‌‌‌ه می‌کنم. یارو گفت؛ من یک خانه می‌خواهم! غول جاد‌‌‌‌و گفت؛ مرد‌‌‌‌ک اگر من خانه د‌‌‌‌اشتم که توی آفتابه
نمی‌خوابید‌‌‌‌م!/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.