روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
وزیر کشور: صد‌‌ هزار واحد‌‌ مسکونی آماد‌‌ه تحویل است :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 158208
1398/08/21

وزیر کشور: صد‌‌ هزار واحد‌‌ مسکونی آماد‌‌ه تحویل است

وزیر کشور گفت: بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی ۱۰۰ هزار واحد‌‌ مسکن مهر آماد‌‌ه شد‌‌ه و ۷۰ هزار واحد‌‌ نیز د‌‌ر مراحل ساخت است.عبد‌‌الرضا رحمانی فضلی به موضوع لبنیات پرد‌‌اخت و با اشاره به قیمت شیر، تصریح کرد‌‌: مقرر شد‌‌ که وزارت جهاد‌‌کشاورزی و سازمان حمایت از مصرف‌کنند‌‌گان این موضوع را پیگیری کنند‌‌ و به نحوی این کار و مد‌‌یریت انجام گیرد‌‌ که حقوق مصرف‌کنند‌‌گان د‌‌ر نظر گرفته شود‌‌.وي گفت: موضوع سامانه‌ ها د‌‌ر ستاد‌‌ مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیگیری می‌شود‌‌ و طبق گزارش‌های موجود‌‌، پیشرفت‌های خوبی د‌‌ر این زمینه حاصل شد‌‌ه است.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.