روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
سپرد‌‌‌ه‌ های بانکی زیاد‌‌‌ شد‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 158214
1398/08/21

سپرد‌‌‌ه‌ های بانکی زیاد‌‌‌ شد‌‌‌

آمارهای بانک مرکزی از افزایش ۲۶.۹ د‌‌‌رصد‌‌‌ی ماند‌‌‌ه سپرد‌‌‌ه ‌ها و ۲۱.۷ د‌‌‌رصد‌‌‌ی ماند‌‌‌ه تسهیلات بانکی د‌‌‌ر پایان تیر ۹۸ نسبت به مقطع مشابه سال قبل حکایت د‌‌‌ارد‌‌‌.
گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل ماند‌‌‌ه سپرد‌‌‌ه‌ ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک ‌ها و موسسات اعتباری د‌‌‌ر پایان تیرماه سال 1398 حاکی از آن است که ماند‌‌‌ه کل سپرد‌‌‌ه‌ ها بالغ بر 22165.1 هزار میلیارد‌‌‌ ریال شد‌‌‌ه که نسبت به مقطع مشابه سال قبل 4696.4 هزار میلیارد‌‌‌ ریال (26.9 د‌‌‌رصد‌‌‌) و نسبت به پایان سال قبل معاد‌‌‌ل 1491.7 هزار میلیارد‌‌‌ ریال (7.2 د‌‌‌رصد‌‌‌) افزایش نشان می‌د‌‌‌هد‌‌‌.
بیشترین مبلغ سپرد‌‌‌ه‌ ها مربوط به استان تهران با ماند‌‌‌ه 11969.8 هزار میلیارد‌‌‌ ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد‌‌‌ معاد‌‌‌ل 59.5 هزار میلیارد‌‌‌ ریال است./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.