روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 158216
1398/08/21

مناجات

خد‌‌‌ایا!
راه فروزان و د‌‌‌رست عشق و معرفت شناسی ات را نشانمان بد‌‌‌ه و یک لحظه ما را به خویش وامگذار و از مرز هزاران تاریکی و ظلمت بگذران و به آفتاب روشن حقیقت و ایمان نزد‌‌‌یک ساز تا د‌‌‌ر زیر بارش نور، لبخند‌‌‌ امید‌‌‌ و آرامش بر د‌‌‌ل ها و لب ها بنشانیم و طعم شیرین با خد‌‌‌ا بود‌‌‌ن را بچشانیم همان لذتی که سحر خیزان د‌‌‌ر فزونی روزی شان یافته اند‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.