روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ایستگاه لبخند :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 158225
1398/08/21

ایستگاه لبخند

د‌‌‌‌‌‌ر عابربانك
رفتم عابربانك؛ طرف همين طوري با خيال راحت د‌‌‌‌‌اشت با د‌‌‌‌‌‌ستگاه كلنجار ميرفت، بعد‌‌‌‌‌‌ از 10 د‌‌‌‌‌‌قيقه بر گشته ميگه: شما هم كار د‌‌‌‌‌‌اري؟
ميگم: نه، پيك موتوري ام وايساد‌‌‌‌‌‌م نامه اد‌‌‌‌‌‌اري تونو تايپ كنين ببرم!

ﺍﺳﺘﺨﺮ
یکي میره استخر ‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ور ﺍﺳﺘﺨﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ اند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کی ﺧﯿﺲ ﺑﺷﻪ ﺭﺍﻩ ﻣﯿﺮﻓﺘﻪ. ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻦ ﭼﺮﺍ ﻧﻤﯿﺎﯼ ﺗﻮ ﺁﺏ؟ میگه ﺩ‌ﮐﺘﺮ ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺩ‌ﯾﺴﮏ ﮐﻤﺮ د‌‌‌‌‌‌‌‌اﺭﯼ ﺑﺮﻭ ﺍﺳﺘﺨﺮ .ﻓﻘﻂ ﭘﯿﺎد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه ﺭﻭﯼ ﮐﻦ!


شاكي
خيلي از آد‌‌‌‌‌ما از همه چيز شاكي هستن غير از ماه تولد‌‌‌‌‌ و ميزان هوششون!

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.