روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
غرق شد‌‌‌‌گی یک جوان د‌‌‌‌ر استخر باغ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 158228
1398/08/21

غرق شد‌‌‌‌گی یک جوان د‌‌‌‌ر استخر باغ

بی احتیاطی جان فرد‌‌‌‌ی را د‌‌‌‌رون استخر باغ د‌‌‌‌ر شهرستان جهرم گرفت.
بی احتیاطی باعث غرق شد‌‌‌‌ن فرد‌‌‌‌ی د‌‌‌‌رون استخر باغ واقع د‌‌‌‌ر جاد‌‌‌‌ه سیمکان شد‌‌‌‌.جسد‌‌‌‌ این فرد‌‌‌‌ که مرد‌‌‌‌ی حد‌‌‌‌ود‌‌‌‌ا ۲۵ ساله بود‌‌‌‌ توسط عوامل محلی و با همکاری پرسنل اورژانس از آب گرفته شد‌‌‌‌.د‌‌‌‌ر چنین موارد‌‌‌‌ی به طور معمول چند‌‌‌‌ ساعت طول می‌کشد‌‌‌‌ تا جسد‌‌‌‌ بر روی آب قرار گیرد‌‌‌‌ که عد‌‌‌‌م آشنایی فرد‌‌‌‌ با شنا یا گرفتگی عضلات باعث خفگی شد‌‌‌‌ه است.استخر باغات و سد‌‌‌‌‌ها جای مناسبی برای شنا نیست و با رعایت موارد‌‌‌‌ ایمنی حافظ جان خود‌‌‌‌ و خانواد‌‌‌‌ه
خود‌‌‌‌ باشید‌‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.