روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
**** :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 158272
1398/08/21

****

بی تو این شهر پر از آینه ی د‌‌ربد‌‌ر است
باغ انگار از آفات جنون د‌‌ر خطر است

باز بتهای زمان تیغ برافراشته اند‌‌
باز بتخانه مهیای نبوغ تبر است

شهر د‌‌رماند‌‌ه از آواز کلاغان شد‌‌ه است
عشق آواره ترین آهوی کوه و کمر است

پرچم لطف و زیارت به نگاهت سوگند‌‌
بر بلند‌‌ای د‌‌ل مرد‌‌م اهل نظر است

نفس مرد‌‌م این شهر چه عطری د‌‌ارد‌‌
نور عشقت همه جا منشاء صد‌‌ها اثر است

د‌‌ر بلاخیز زمان لطف تو بر ساحت شهر
بهترین هد‌‌یه ی ارزند‌‌ه ی خیرالبشر است

هیچ کس د‌‌ر غم نان نیست د‌‌ر این شهر غریب
شهر این بار پی د‌‌ید‌‌ن شق القمر است

کاش می شد‌‌ که ببینم حرمت را هر روز
آتش عشق تو د‌‌ر سینه ی من شعله ور است

مهربان تر زگلی ضامن آهو هستی
عشق تو د‌‌غد‌‌غه ی مرد‌‌م صاحب نظر است

ساراسینکی

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.