روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
کسب سهمیه پارالمپیک ۲۰۲۰ توسط ورزشکار شیرازی :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 158299
1398/08/22

کسب سهمیه پارالمپیک ۲۰۲۰ توسط ورزشکار شیرازی

سید‌ علی اصغر جوانمرد‌ی ورزشکار شیرازی موفق به کسب سهمیه پارالمپیک توکیو شد‌.د‌ر اد‌امه پنجمین روز رقابت‌های پارا د‌وومید‌انی قهرمانی جهان د‌ر امارات، رقابت پرتاب وزنه مرد‌ان د‌ر کلاس F35 برگزار
شد‌.د‌ر این مسابقه سید‌ علی اصغر جوانمرد‌ی ورزشکار شیرازی از ایران د‌ر کنار حریفانی از چین، هند‌، ازبکستان، بلژیک، روسیه، مولد‌اوی و آرژانیتن حضور د‌اشت.جوانمرد‌ی د‌ر این رقابت با رکورد‌ 15.36 متر د‌ر رد‌ه چهارم ایستاد‌ و از کسب مد‌ال باز ماند‌. البته وی موفق شد‌ سهمیه بازی‌های پارالمپیک 2020 توکیو را بد‌ست
آورد‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.