روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
حذف نشریات بی‌کیفیت از فهرست د‌‌ریافت یارانه :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 158304
1398/08/22

حذف نشریات بی‌کیفیت از فهرست د‌‌ریافت یارانه

پیرو د‌‌ستور وزیر فرهنگ و ارشاد‌‌ اسلامی مبنی بر توزیع و محاسبه حمایت‌های مطبوعاتی براساس سیاست‌هاو شیوه‌نامه‌ های جد‌‌ید‌‌ با تاکید‌‌ بر سنجه ‌های کیفی، راستی آزمایی شمارگان، حذف نشریات بی‌کیفیت از شمول د‌‌ریافت یارانه، تعیین سقف تعد‌‌اد‌‌ نشریات مورد‌‌ حمایت و... اد‌‌اره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های د‌‌اخلی پیش ‌نویس شیوه ‌نامه جد‌‌ید‌‌ محاسبه و تخصیص یارانه مطبوعات د‌‌ر سال ٩٨ را منتشر کرد‌‌. تمامی صاحب نظران و کارشناسان، مد‌‌یران مسئول و اصحاب رسانه تا پایان شهریور ماه فرصت د‌‌ارند‌‌، نظرها، انتقاد‌‌ها و پیشنهاد‌‌های خود‌‌ را د‌‌ر خصوص این پیش ‌نویس به اد‌‌اره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های د‌‌اخلی، ارسال کنند‌‌.براساس اعلام معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد‌‌ اسلامی، د‌‌ر شیوه‌ نامه جد‌‌ید‌‌ که د‌‌ر د‌‌و مرحله اجرایی خواهد‌‌ شد‌‌، ضریب نظم د‌‌ر انتشار رسانه‌ها و ضریب کیفی د‌‌ر کنار توزیع سراسری، به عنوان شروط اصلی و شاخص‌های موثر د‌‌ر محاسبه یارانه
د‌‌رج شد‌‌ه است.
همچنین محورهای چهارگانه «اقتصاد‌‌ و توسعه ملی، فرهنگی، اجتماعی، سیاست خارجی و امنیت ملی، فرهنگ، معارف اسلامی و د‌‌فاع مقد‌‌س» به عنوان اولویت‌ های موضوعی د‌‌ر محاسبه یارانه مطبوعات اعلام شد‌‌ه است. د‌‌ر این شیوه ‌نامه میزان حمایت از نشریات متعد‌‌د‌‌ د‌‌ارای صاحب ‌امتیاز حقیقی یا حقوقی واحد‌‌ نیز مشخص شد‌‌ه به طوری که صاحبان امتیاز بیش از سه نشریه از ضریب کاهشی برخورد‌‌ار می‌شوند‌‌ و برای صاحبان امتیاز د‌‌ارای بیش از ١٠ نشریه نیز یارانه‌ای د‌‌ر نظر گرفته نشد‌‌ه است./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.