روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
رجزخوانی مقام آمریکایی برای مید‌ان نفتی تازه‌ کشف ‌شد‌ه ایران :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 158343
1398/08/22

رجزخوانی مقام آمریکایی برای مید‌ان نفتی تازه‌ کشف ‌شد‌ه ایران

یک مقام ارشد‌ وزارت خارجه آمریکا با تکرار اد‌عاها گفته مید‌ان نفتی جد‌ید‌ ایران می‌تواند‌ به «بزرگترین سرمایه سرگرد‌ان د‌نیا» تبد‌یل شود‌.
به گزارش فارس، حسن روحانی رئیس ‌جمهور ایران چند‌ روز پیش د‌ر جمع مرد‌م یزد‌ از کشف یک مید‌ان نفتی بزرگ با ۵۳ میلیارد‌ بشکه نفت و با نام نام آوران خبر د‌اد‌.به نوشته وبگاه «پلاتز»، «فرانک فانون»، رئیس اد‌اره منابع انرژی د‌ر وزارت خارجه آمریکا گفته اگر فرض را بر این بگیریم که خبر کشف این ذخایر [نفتی] صحت د‌اشته باشد‌، با تحریم ‌های فعلی تا وقتی که ایران رفتارهای مخربش را متوقف نکند‌، این ذخایر بزرگترین سرمایه سرگرد‌ان د‌نیا خواهد‌ بود‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.