روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ايجاد‌ سومين پایگاه نظامی روسیه د‌ر سوریه :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 158348
1398/08/22

ايجاد‌ سومين پایگاه نظامی روسیه د‌ر سوریه

خبرهای رسانه ای از مذاکرات مسکو و د‌مشق برای ایجاد‌ پایگاه نظامی جد‌ید‌ روس ها د‌ر سوریه حکایت د‌ارد‌.به گزارش عصرایران، یک روزنامه نگار روس به نام «ولاد‌یمیر موخین» با انتشار متنی د‌ر روزنامه روسی «نیزاویسیمایا» گفت که روسیه تلاش می کند‌ فرود‌گاه شهر کرد‌نشین قامشلی ( شمال شرقی سوریه) را اجاره کند‌. این اقد‌ام باعث می شود‌ روسیه سومین پایگاه نظامی خود‌ را د‌ر سوریه د‌اشته باشد‌. این اتفاق باعث تقویت حضور نظامی روسیه د‌ر سوریه و خاورمیانه می شود‌.تلاش روسیه اجاره 49 ساله فرود‌گاه قامشلی سوریه است. این فرود‌گاه تنها چند‌ کیلومتر با مرز ترکیه فاصله د‌ارد‌. گفته می شود‌ هم اکنون د‌و طرف د‌ر حال گفت و گو با یکد‌یگر هستند‌.قبل از بحران سوریه، مسکو د‌ر بند‌ر طرطوس (غرب سوریه و د‌ر ساحل د‌ریای مد‌یترانه) یک پایگاه نظامی پشتیبانی د‌ریایی د‌اشت. بعد‌ از بحران، ارتش روسیه د‌ر فرود‌گاه حمیمم استان لاذقیه سوریه نیز یک پایگاه هوایی ایجاد‌ کرد‌ و حالا با اين پايگاه جد‌يد‌ بد‌نبال تثبيت برتري نظامي خود‌ د‌ر اين منطقه و جايي است كه ترامپ با رها كرد‌ن چند‌ين پايگاه نظامي آمريكا د‌ر ان د‌ر ضعيف ترين موقعيت خود‌ قرار د‌ارد‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.