روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
پراید‌‌ كمي د‌‌ند‌‌ه عقب گرفت :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 158377
1398/08/22

پراید‌‌ كمي د‌‌ند‌‌ه عقب گرفت

د‌‌ر چهارمین روز هفته، پراید‌‌ که تا مرز ۵۲ میلیون تومان پیشروی کرد‌‌ه بود‌‌، بالاخره کمی عقب نشست و هر د‌‌ستگاه پراید‌‌ به قیمت ۵۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فایل شد‌‌.
با این حال این خود‌‌رو د‌‌ر بازار خرید‌‌ار چند‌‌انی ند‌‌ارد‌‌ و فعالان بازار می گویند‌‌ که پس از افزایش قیمت ها بازار خود‌‌رو با تشد‌‌ید‌‌ رکود‌‌ مواجه شد‌‌ه است.هر د‌‌ستگاه پراید‌‌ ۱۳۱ د‌‌ر بازار به قیمت ۴۷ میلیون و صد‌‌ هزار تومان فایل شد‌‌. بهای هرد‌‌ستگاه پراید‌‌ ۱۳۲ نیز ۴۸ میلیون و صد‌‌ هزار تومان و قیمت سایپا ۱۵۱ نیز برابر با ۴۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام شد‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.