روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ا يستگاه لبخند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 158390
1398/08/22

ا يستگاه لبخند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

هويت
رفيقم اسم خانومم رو توي شناسنامه ام د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌يد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه، ميگه: عه... زنته؟
ميگم: نه، د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خترعمومه، اسمش تو شناسنامه باباش جا نشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه، اينجا زد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن بي هويت نشه!

وصل كنم؟
به اپراتور اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اره ميگم: لطفا شماره فلاني رو برام بگير.
ميگه: گرفتم، وصل كنم؟
گفتم: نه... فوت كن، قطع كن!

عسل طبيعي
با د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وستم رفتيم يه مغازه شلوغ كه عسل طبيعي مي فروشه؛ بعد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساعت كه نوبتمون شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه، فروشند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه ميگه: عسل مي خواين؟
گفتيم نه، ما د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وتا زنبوريم، اومد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌يم اينجا استخد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ام بشيم!

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.