روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ا يستگاه لبخند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 158390
1398/08/22

ا يستگاه لبخند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

هويت
رفيقم اسم خانومم رو توي شناسنامه ام د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌يد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه، ميگه: عه... زنته؟
ميگم: نه، د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خترعمومه، اسمش تو شناسنامه باباش جا نشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه، اينجا زد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن بي هويت نشه!

وصل كنم؟
به اپراتور اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اره ميگم: لطفا شماره فلاني رو برام بگير.
ميگه: گرفتم، وصل كنم؟
گفتم: نه... فوت كن، قطع كن!

عسل طبيعي
با د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وستم رفتيم يه مغازه شلوغ كه عسل طبيعي مي فروشه؛ بعد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساعت كه نوبتمون شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه، فروشند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه ميگه: عسل مي خواين؟
گفتيم نه، ما د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وتا زنبوريم، اومد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌يم اينجا استخد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ام بشيم!

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.