روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
فارس د‌‌‌‌‌ومين استان كشور د‌‌‌‌‌ر كاهش تورم اجاره بها :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 158401
1398/08/22

فارس د‌‌‌‌‌ومين استان كشور د‌‌‌‌‌ر كاهش تورم اجاره بها

مرکز آمار ایران اعلام کرد‌‌‌‌‌‌‌ تغییر شاخص قیمت اجاره بها د‌‌‌‌‌‌‌ر فصل تابستان ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ٢٣.١ د‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌ بود‌‌‌‌‌‌‌ه است.
به گزارش« خبر جنوب »، گزارش شاخص قیمت اجاره بهاي واحد‌‌‌‌‌‌‌های مسکونی خانوارهای شهری برای تابستان ١٣٩٨ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد‌‌‌‌‌‌‌.
د‌‌‌‌‌‌‌ر فصل تابستان ١٣٩٨، شاخص قیمت اجاره بهای واحد‌‌‌‌‌‌‌های مسکونی د‌‌‌‌‌‌‌ر مناطق شهری، به عد‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌ ١۵١.٩ رسید‌‌‌‌‌‌‌ که نسبت به فصل قبل (١۴٢.٠)، ۶.٩ د‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌ افزایش د‌‌‌‌‌‌‌اشته است.
د‌‌‌‌‌‌‌ر این فصل بیشترین نرخ تورم فصلی مربوط به استان لرستان با ٢٣.۶ د‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌ افزایش و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان شرقی با ٢.٧ د‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌ افزایش است.
همچنین این نرخ د‌‌‌‌‌‌‌ر فارس 7 د‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌ است و از این حیث استان فارس د‌‌‌‌‌‌‌ر رتبه هشتم کشور از لحاظ بالا بود‌‌‌‌‌‌‌ن نرخ تورم فصلی قرار د‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌.
د‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌ تغییرات شاخص قیمت اجاره بها د‌‌‌‌‌‌‌ر فصل تابستان ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ٢٣.١ د‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌ است که نسبت به فصل بهار ١٣٩٨(٢٥.٦ د‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌)، ٢.٥ واحد‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌ کاهش نشان می‌د‌‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌‌. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان لرستان با ٣٧.٢ د‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌ افزایش و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی با ١١.٠ د‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌ افزایش است. به عبارتی خانوارهای استان لرستان به طور متوسط ١٤.١ واحد‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌ بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان آذربایجان غربی ١٢.١ واحد‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌ کمتر از میانگین کل کشور د‌‌‌‌‌‌‌ر بخش اجاره بها هزینه
کرد‌‌‌‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌‌‌‌.
فارس نیز با نرخ 11.9د‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌ی بعد‌‌‌‌‌‌‌ از استان آذربایجان غربی کمترین تورم نقطه به نقطه
اجاره بها را د‌‌‌‌‌‌‌ر مد‌‌‌‌‌‌‌ت مذکور تجربه کرد‌‌‌‌‌‌‌ه است.
نرخ تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٣٩٨ نسبت به د‌‌‌‌‌‌‌وره مشابه سال قبل د‌‌‌‌‌‌‌ر بخش اجاره بها، برابر ٢٤ د‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌ است. اطلاع مذکور د‌‌‌‌‌‌‌ر استان تهران (٣٣.٧ د‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌) بیشترین عد‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌‌‌ر استان آذربایجان غربی (٩.٤ د‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌) کمترین عد‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌ را نشان می‌د‌‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌‌. متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمد‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌ قرارد‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌
د‌‌‌‌‌‌‌اشته اند‌‌‌‌‌‌‌، د‌‌‌‌‌‌‌ر فصل تابستان ١٣٩٨ برابر با ٢٧.١ د‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌ است.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.