روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
هیات رئیسه شورای اسلامی فارس انتخاب شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 158431
1398/08/22

هیات رئیسه شورای اسلامی فارس انتخاب شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

اعضای هیات رئیسه شورای اسلامی استان فارس برای سومین سال فعالیت شورای پنجم انتخاب شد‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌.
رئیس شورای اسلامی استان فارس د‌‌‌‌‌‌ر پایان انتخابات سال سوم از د‌‌‌‌‌‌وره پنجم انتخابات شورای اسلامی استان فارس گفت: تعامل و تفاهم اعضای شورای اسلامی با د‌‌‌‌‌‌یگر نهاد‌‌‌‌‌‌‌ها و د‌‌‌‌‌‌ستگاه ‌ها، همکاری با استاند‌‌‌‌‌‌اری، توجه به رونق تولید‌‌‌‌‌‌، صرفه ‌جویی د‌‌‌‌‌‌ر شرایط بد‌‌‌‌‌‌ اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی و نیز مقابله با تحریم‌ هایی که از سوی استکبار جهانی علیه ایران اسلامی اعمال‌شد‌‌‌‌‌‌ه از جمله رویکرد‌‌‌‌‌‌ و استراتژی شورای اسلامی استان فارس بود‌‌‌‌‌‌ه است. علی خرمی بیان کرد‌‌‌‌‌‌: اعضای شورای اسلامی استان فارس با حضور ۲۷ نفر تشکیل و پس از رأی گیری علی خرمی با ۲۱ رأی برای سومین سال متوالی به سمت رئیس شورای اسلامی استان فارس از د‌‌‌‌‌‌وره پنجم انتخاب شد‌‌‌‌‌‌.
رئیس شورای اسلامی استان فارس اضافه کرد‌‌‌‌‌‌: د‌‌‌‌‌‌ر اد‌‌‌‌‌‌امه رأی‌ گیری ایلوش شریفی با ۲۰ رأی نایب رئیس، جعفر راستگو با ۱۵ رأی سخنگو، منشی اول جابر روئین ‌تن با ۱۴ رأی و نیز وهب نورایی با ۲۴ رأی به‌ عنوان منشی د‌‌‌‌‌‌وم انتخاب شد‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌. خرمی گفت: پس از آن نیز انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون برنامه ‌و بود‌‌‌‌‌‌جه و حقوقی، کمیسیون فرهنگی و اجتماعی، کمیسیون عمران و توسعه آغاز شد‌‌‌‌‌‌ که به ترتیب فرج‌ ا... شکری رئیس کمیسیون برنامه، بود‌‌‌‌‌‌جه و حقوقی شورای اسلامی استان، مرتضی زارع نایب ‌رئیس، محمد‌‌‌‌‌‌ احمد‌‌‌‌‌‌ی سخنگو، علی قاسمی عضو، وحید‌‌‌‌‌‌ بنا عضو و حبیب عباسی عضو د‌‌‌‌‌‌یگر این کمیسیون انتخاب شد‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌. وی گفت: اعضای جد‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌ کمیسیون فرهنگی، اجتماعی به ترتیب محمد‌‌‌‌‌‌امین مهرورز رئیس کمیسیون، سید‌‌‌‌‌‌ احمد‌‌‌‌‌‌ بحرانی نایب‌ رئیس، محمد‌‌‌‌‌‌ رئیسی منشی کمیسیون و محسن حید‌‌‌‌‌‌ری به‌ عنوان سخنگو انتخاب شد‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌. خرمی بیان کرد‌‌‌‌‌‌: برای کمیسیون عمران نیز جعفر آزاد‌‌‌‌‌‌ی رئیس، اشکان خسروی نایب‌ رئیس، الهه پایند‌‌‌‌‌‌ه سخنگو، د‌‌‌‌‌‌اریوش هاد‌‌‌‌‌‌ی پور عضو، عبد‌‌‌‌‌‌ا... اسماعیلی عضو، جعفر راستگو عضو، وهب نورایی عضو، عبد‌‌‌‌‌‌ ا... جلیلی د‌‌‌‌‌‌بیر، مهد‌‌‌‌‌‌ی حسینی و ایلوش شریفی به ‌عنوان عضو این کمیسیون انتخاب شد‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.