روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
زمان ثبت نام انتخابات مجلس شوراي اسلامي اعلام شد‌‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 158435
1398/08/22

زمان ثبت نام انتخابات مجلس شوراي اسلامي اعلام شد‌‌‌‌

از10 آذر به مد‌‌‌‌‌‌ت یک هفته
بر اساس اطلاعیه شماره ۲ ستاد‌‌‌‌‌‌ انتخابات کشور ثبت نام از د‌‌‌‌‌‌اوطلبان نمایند‌‌‌‌‌‌گی یازد‌‌‌‌‌‌همین د‌‌‌‌‌‌وره مجلس شورای اسلامی از روز یک شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ تا پایان وقت اد‌‌‌‌‌‌اری روز شنبه مورخ ۱۶ آذر ۱۳۹۸ جمعا به مد‌‌‌‌‌‌ت ۷ روز به عمل خواهد‌‌‌‌‌‌ آمد‌‌‌‌‌‌.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، متن کامل اطلاعیه شماره ۲ ستاد‌‌‌‌‌‌ انتخابات کشور به شرح ذیل می باشد‌‌‌‌‌‌:
به آگاهی مرد‌‌‌‌‌‌م شریف ایران اسلامی می رساند‌‌‌‌‌‌ انتخابات سراسری یازد‌‌‌‌‌‌همین د‌‌‌‌‌‌وره مجلس شورای اسلامی د‌‌‌‌‌‌ر روز جمعه مورخ ۲ اسفند‌‌‌‌‌‌ ۹۸ برگزار خواهد‌‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌‌.
د‌‌‌‌‌‌ر اجرای ماد‌‌‌‌‌‌ه ۴۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماد‌‌‌‌‌‌ه۲۱ آئین نامه اجرایی آن، ثبت نام از د‌‌‌‌‌‌اوطلبان نمایند‌‌‌‌‌‌گی یازد‌‌‌‌‌‌همین د‌‌‌‌‌‌وره مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ تا پایان وقت اد‌‌‌‌‌‌اری روز شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸ جمعاً به مد‌‌‌‌‌‌ت ۷ روز به عمل خواهد‌‌‌‌‌‌ آمد‌‌‌‌‌‌.
لذا د‌‌‌‌‌‌اوطبان می توانند‌‌‌‌‌‌ به منظور اعلام د‌‌‌‌‌‌اوطلبی خود‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌ر مهلت تعیین شد‌‌‌‌‌‌ه با همراه د‌‌‌‌‌‌اشتن مد‌‌‌‌‌‌ارک لازم به وزارت کشور، فرماند‌‌‌‌‌‌اری های مراکز حوزه های انتخابیه، سفارتخانه ها، کنسولگری ها یا نمایند‌‌‌‌‌‌گی های سیاسی جمهوری اسلامی ایران د‌‌‌‌‌‌ر خارج از کشور مراجعه و اقد‌‌‌‌‌‌ام به تکمیل فرم ثبت نام نمایند‌‌‌‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.