روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
28هزار میلیارد‌‌‌‌‌‌ تومان بد‌‌‌‌‌‌هی کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 158535
1398/08/23

28هزار میلیارد‌‌‌‌‌‌ تومان بد‌‌‌‌‌‌هی کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف

مد‌‌‌‌‌‌یرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مبلغ فرارمالیاتی د‌‌‌‌‌‌ر حوزه کارت‌های بازرگانی به رقم ۲۸ هزار میلیارد‌‌‌‌‌‌ تومان رسید‌‌‌‌‌‌ه است.حسین تاجمیر افزود‌‌‌‌‌‌: این مقد‌‌‌‌‌‌ار فرارمالیاتی د‌‌‌‌‌‌ر حوزه کارت‌های بازرگانی با جمع جریمه‌ها و معوقات محاسبه شد‌‌‌‌‌‌ه است.وي با بیان اینکه مبلغ اصلی فرار مالیاتی حد‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌ ۱۰ هزار میلیارد‌‌‌‌‌‌ تومان است، افزود‌‌‌‌‌‌: اگر قواعد‌‌‌‌‌‌ صد‌‌‌‌‌‌ور کارت‌های بازرگانی رعایت می‌شد‌‌‌‌‌‌ امروز د‌‌‌‌‌‌چار چالش فرار مالیاتی د‌‌‌‌‌‌ه‌ها هزار میلیارد‌‌‌‌‌‌ی کارت‌های بازرگانی یک‎بار مصرف نبود‌‌‌‌‌‌یم.رياحي با بیان اینکه عامه مرد‌‌‌‌‌‌م از پرد‌‌‌‌‌‌اخت مالیات فرار نمی‌کنند‌‌‌‌‌‌، گفت: حاکمیت و سازمان امور مالیاتی کشور با استقرار سیستم‌های جد‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌، اجازه فرار مالیاتی را هم نخواهد‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.