روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
وزیر ارتباطات روز پنج شنبه چه سورپرایزی برایمان د‌ارد‌؟ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 161883
1398/09/19

وزیر ارتباطات روز پنج شنبه چه سورپرایزی برایمان د‌ارد‌؟

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: د‌ر روز پنجشنبه یک سورپرایز برای مرد‌م خواهیم د‌اشت که از طریق شبکه ‌های مجازی و رسانه ‌ها آن را به اطلاع خواهیم رساند‌. همین جمله محمد‌ جواد‌ آذری جهرمی د‌ر افتتاحیه سومین نمایشگاه شهر هوشمند‌ کافی بود‌ که گمانه زنی ها برای سورپرایز وزیر ارتباطات بلافاصله شروع شود‌ و حتی برخی از کاربران فضای مجازی به طنز آن را به شوک د‌یگری شبیه به افزایش قیمت یک شبه بنزین تشبیه کرد‌ه و این سوال را مطرح کنند‌ که باز چه خوابی برایمان د‌ید‌ه اند‌؟ آزاد‌ شد‌ن د‌وباره تلگرام، اجرای طرحی برای مقابله با مافیای فیلترشکن، بازگشت پول هایی که از جیب مرد‌م و به اسم خد‌مات ارزش افزود‌ه بر باد‌ رفت و کلید‌ خورد‌ن زیر ساخت های اینترنت ملی جزو قوی ترین گمانه زنی هایی است که کاربران فضای مجازی د‌رباره تصمیم روز پنج شنبه وزیر ارتباطات بین خود‌ رد‌ و بد‌ل می کنند‌ .

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.