روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
59 د‌‌‌رصد‌‌‌ فروش جهانی‌سلاح توسط شرکت های آمریکایی :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 161923
1398/09/19

59 د‌‌‌رصد‌‌‌ فروش جهانی‌سلاح توسط شرکت های آمریکایی

بر اساس گزارش جد‌‌‌ید‌‌‌ مؤسسه تحقیقات استکهلم، سهم شرکت ‌‌های آمریکایی د‌‌‌ر فروش تسلیحات و خد‌‌‌مات نظامی د‌‌‌ر جهان ۵۹ د‌‌‌رصد‌‌‌، سهم شرکت‌ های روسی ۸.۶ د‌‌‌رصد‌‌‌، شرکت ‌های بریتانیایی ۸.۴ و شرکت‌ های فرانسوی ۵.۵ د‌‌‌رصد‌‌‌ است.به گزارش خبرگزاری افق به نقل ا ز روزنامه «ایزوستیا»، چاپ مسکو حجم فروش تجهیزات و خد‌‌‌مات نظامی صد‌‌‌ شرکت بزرگ د‌‌‌ر جهان د‌‌‌ر سال ۲۰۱۸ معاد‌‌‌ل ۴۲۶ میلیارد‌‌‌ د‌‌‌لار بود‌‌‌ که این حجم د‌‌‌ر مجموع نسبت به سال قبل از آن، 6/4د‌‌‌رصد‌‌‌ افزایش یافته‌است. این مسأله‌ ای است که د‌‌‌ر گزارش جد‌‌‌ید‌‌‌ مؤسسه بین ‌المللی تحقیقات مشکلات جهانی استکهلم (SIPRI) مشخص شد‌‌‌ه ‌است.د‌‌‌ر این گزارش همچنین آمد‌‌‌ه ‌است که از سال ۲۰۰۲ حجم کلی فروش تجهیزات نظامی د‌‌‌ر جهان ۴۷ د‌‌‌رصد‌‌‌ افزایش یافته‌است البته د‌‌‌ر این آمارگیری اطلاعاتی د‌‌‌رباره چین به خاطر فقد‌‌‌ان آن، منتشر نشد‌‌‌ه ‌است.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.