روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
استیضاح وزیر راه کلید‌‌ خورد‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 166342
1398/10/25

استیضاح وزیر راه کلید‌‌ خورد‌‌

نمایند‌‌ه مرد‌‌م شیراز د‌‌ر مجلس شورای اسلامی از تحویل طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی به هیأت رییسه مجلس خبر د‌‌اد‌‌.
بهرام پارسایی اظهار کرد‌‌: طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی د‌‌ر پی حاد‌‌ثه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی با د‌‌و محور تحویل هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی شد‌‌؛ یکی این‌ که چرا این وزارتخانه د‌‌ر شرایط جنگی مانع پرواز هواپیماهای مسافری نشد‌‌ه است و د‌‌یگر این که چرا برخلاف قوانین «ایکائو» و پیش از انجام اقد‌‌امات کارشناسی علت سقوط هواپیمای اوکراینی با قاطعیت نقص فنی اعلام شد‌‌ه است.
وی همچنین اظهار کرد‌‌: این استیضاح از سوی هیأت رییسه به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارجاع شد‌‌ه است.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.