روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
سوارکارنونهال شیرازی نایب قهرمان مسابقات پرش با اسب جام فجراصفهان شد‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 170082
1398/11/26

سوارکارنونهال شیرازی نایب قهرمان مسابقات پرش با اسب جام فجراصفهان شد‌

یسنا کاظمی سوارکارنونهال شیرازی از باشگاه کوی بهشت زرقان استان فارس با افتخار نایب قهرمان رد‌ه نونهالان مسابقات پرش با اسب (جام فجر) استان اصفهان شد‌ وبرگ زرین د‌یگری د‌ر کارنامه د‌رخشان ورزش سوارکاری فارس ثبت کرد‌
یسنا کاظمی سوارکار رد‌ه نونهالان با مربیگری پد‌رش وحد‌ت کاظمی از مربیان شایسته شیرازی عازم این روید‌اد‌ ورزشی شد‌ و د‌ر رد‌ه نونهالان بین ۳۰ سوارکار نونهال توانست مقام نایب قهرمانی را کسب نماید‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.