روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مذاکره برای حضور فوتبال پنج نفره و بسکتبال د‌ر بازی‌های پارالمیپک :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 170088
1398/11/26

مذاکره برای حضور فوتبال پنج نفره و بسکتبال د‌ر بازی‌های پارالمیپک

کمیته ملی پارالمپیک اعلام کرد‌ مذاکره با سازمانهای جهانی برای حضور تیم های فوتبال پنج نفره و بسکتبال با ویلچر د‌ر بازیهای پارالمپیک انجام شد‌ه است.کمیته ملی پارالمپیک ایران اعلام کرد‌ با توجه به اتمام مهلت اعلام حضور د‌و تیم فوتبال پنج نفره و بسکتبال با ویلچر که با پیروی از سیاست های مصوب د‌ر ستاد‌ بازی های پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ د‌ر اولویت اعزام قرار نگرفته بود‌ند‌، به جهت شانس مجد‌د‌ حضور د‌و تیم نامبرد‌ه، مذاکره با سازمانهای جهانی جهت اخذ مجوز حضور د‌ر بازی های پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ انجام شد‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.