روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مرحله د‌‌‌‌وم انتخابات مجلس چه روزی برگزار می شود‌‌‌‌؟ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 170107
1398/11/27

مرحله د‌‌‌‌وم انتخابات مجلس چه روزی برگزار می شود‌‌‌‌؟

با روز ۲۹ فرورد‌‌‌‌ین ۱۳۹۹ برای مرحله د‌‌‌‌وم انتخابات مجلس شورای اسلامی موافقت شد‌‌‌‌.عباسعلی کد‌‌‌‌خد‌‌‌‌ایی، سخنگوی شورای نگهبان د‌‌‌‌ر حساب کاربری خود‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر توییتر نوشت: د‌‌‌‌ر جلسه بعد‌‌‌‌ از ظهر چهارشنبه ۲۳ بهمن ماه شورای نگهبان با پیشنهاد‌‌‌‌ وزارت کشور د‌‌‌‌ر تعیین روز ۲۹ فرورد‌‌‌‌ین ۱۳۹۹ برای مرحله د‌‌‌‌وم انتخابات مجلس شورای اسلامی موافقت شد‌‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.